Inspirerande föreläsningar

Idag deltar nästan alla från Västerbotten i en seminariedag som Ricoh education satt ihop. Jag rapporterar från dagen via ett par inbäddade tweets 🙂

https://twitter.com/andreas_skog/status/426354664268128256

Höjdpunkterna var helt klart de inslag som handlade om lärande InnovateketJohn Steinberg och Abdul Chohan – inspirerade!

Annonser

Örestads papperslösa gymnasium

Elever och lärare från Örestad imponerade idag med sina presentationer om sitt papperslösa (!) gymnasium. Under seminariet med DiU i Paris fick elever från fem olika skolor i norden berätta om hur de använder IT i lärandet.

I Örestad vill man skapa en skola utan väggar där elever tränas att bli ”connected learners”. Skolan är bara sex år gammal och liknar mer en modern arbetsplats, där man hjälper varandra att nå resultat via samarbete och digitala verktyg än en skola där både de lärande och lärandet många gånger stängs in och där digitala verktyg ses som ett komplement istället för ett fundament för lärande.

Det vore roligt att besöka skolan, men tills dess kan vi ta del av följande presentation.

#Bett14se börjar i Paris

Detta år börjar BETT-resan i Paris för de som deltar i Datorn i utbildningens studieresa tillsammans med bl a forskare och elever från de nordiska länderna. I Unescos högkvarter i centrala Paris tar vi del av tankar kring OECDs studier om Innovative learning environment väl sammanfattat av Jan Hylén i följande artikel.

Unescos högkvarter är byggt 1959 och andas fortfarande funkis och teak. Med på resan är många viktiga aktörer för it-utvecklingen inom skolan i Sverige. Lärarfacken finns representerade, liksom skolverket, SKL och skolpolitiker.

eiffel2_sv

 

Många av oss från Sverige imponeras av Norge som har ett Senter for IKT i utdanningen. Detta center för IKT samarrangerar tillsammans med DiU Scandinavia@BETT  – en dag där vi i norden möts på BETT-mässan, lyssnar till exempel från innovativa skolexempel och spanar mot framtidens lärande.