Bästa föreläsare på mässan

Tim Rylands får mitt högsta betyg bland föreläsarna jag lyssnade på under mässan.
Läs mer på hans blogg

Annonser