Örestads papperslösa gymnasium

Elever och lärare från Örestad imponerade idag med sina presentationer om sitt papperslösa (!) gymnasium. Under seminariet med DiU i Paris fick elever från fem olika skolor i norden berätta om hur de använder IT i lärandet.

I Örestad vill man skapa en skola utan väggar där elever tränas att bli ”connected learners”. Skolan är bara sex år gammal och liknar mer en modern arbetsplats, där man hjälper varandra att nå resultat via samarbete och digitala verktyg än en skola där både de lärande och lärandet många gånger stängs in och där digitala verktyg ses som ett komplement istället för ett fundament för lärande.

Det vore roligt att besöka skolan, men tills dess kan vi ta del av följande presentation.

Annonser